Zásady přebírky vozidel

1. Vozidla kontrolujte na místě, kde jsou řidičem složena, nemanipulujte s nimi před kontrolou. V případě, že chcete vozidlo dovézt např. do dílny, požádejte řidiče.

2. Skutečný stav každého vozidla je nutné zdokumentovat v okamžiku fyzického převzetí od řidiče. Dle úmluvy CMR dopravce neodpovídá za pozdější nalezená poškození v případě kontroly s řidičem. Neuvádějte do CMR proto výhrady typu: vozidlo je špinavé, není možná kontrola a pod.

V případě, že je vozidlo špinavé, a trváte před kontrolou na mytí vozidla, postupujte následovně:

  • Řidič zajede do prostoru mytí vozidla (v areálu firmy, mimo pozemní komunikaci)
  • Řidič je přítomen po celou dobu mytí vozidla i po dobu následné kontroly po mytí 
  • K mytí využijte bezkontaktní formu, aby se předešlo drobným škrábancům způsobeným mytím 

3. V případě nalezení poškození, ukažte toto řidiči a následně společně proveďte záznam do CMR pomocí kódů ze zadní strany CMR a pořiďte fotodokumentaci poškození. Nepište prosím do CMR cizojazyčný text, kterému nemusí protistrana rozumět.

4. Vždy uveďte do CMR datum a čas převzetí, podpis + razítko příjemce. V případě, že nedisponujete razítkem příjemce, uveďte prosím čitelně jméno a příjmení přebírajícího s číslem dokladu totožnosti. Těmito postupy zajišťujeme vydání vozidla vždy jen oprávněnému příjemci.

Zahájit chat
Jak Vám můžeme pomoci?
Dobrý den, hledáte vhodný vůz a chcete poradit? Rádi zodpovíme Vaše dotazy...